Medycyna sądowa to specyficzna gałąź medycyny. Naukowa stanowiąca swoisty pomost pomiędzy naukami medycznymi a prawnymi.

Nie jest możliwe, aby lekarz medycyny sądowej posiadał wiedzę ze wszystkich wysokospecjalistycznych dziedzin, zwłaszcza przy obecny dynamicznym tempie rozwoju nauki,dlatego też niezbędna jest współpraca z doświadczonymi specjalistami innych dziedzin. Aby to umożliwić powstały w Katedry i Zakłady Medycyny Sądowej. Pierwszą Katedrę w Polsce założono w Krakowie w 1804r., kolejne w Wilnie w 1808r., w Warszawie w 1825 i w Lwowie 1897r. W takich ośrodkach oprócz zespołu medyków sądowych są zatrudnieni specjaliści w pracowni histopatologicznej, toksykologicznej, hemogenetycznej i kryminalistycznej. W przypadkach dotyczących błędu lekarskiego powoływani są, także jako współopiniujący samodzielni pracownicy naukowi (tj. dr hab. lub prof.) ze specjalizacją odpowiadająca profilowi sprawy. Taki zespół ludzi gwarantuję, iż powstające tam opinie są rzetelne i wyczerpujące. Zasadą jest, że sprawy dotyczące błędów medycznych z regionu przynależnemu konkretnemu Zakładowi są opiniowane w innym mieście.

Kompetencje i zadania medyków sądowych różnią się w zależności od kraju. W Polsce do obowiązków należą:

- wykonywanie sekcji sądowo-lekarskich,
- opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych,
- badanie osób żywych dla potrzeb postępowania karnego i cywilnego,
- na wezwanie sądu udział w rozprawach w charakterze biegłego,
- jeżeli zachodzi taka potrzeba obecność przy oględzinach miejsca zdarzenia.

Dodatkowo Katedry Medycyny Sądowej prowadzą działalność dydaktyczną dla studentów medycyny, stomatologii i prawa z Polski i zagranicy.